SPRAWDŹ NA:

Zapraszam

do kontaktu

Zapraszam do kontaktu

+48 510 983 400

kontakt@personaltalent.pl

Personal Talent Anna Bartoszewicz-Pajka z siedzibą w Gdańsku, przy Piotrkowskiej 21

NIP: 8471077578, REGON: 191648773

e-mail: kontakt@personaltalent.pl, tel. +48 510 983 400

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Foto: pixabay.com, unsplash.com, pexels.com

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Consulting: Adam Plutowski

Jesteś jedyną osobą na świecie,

która może wykorzystać swój potencjał

 

~ Zig Ziglar

Zadzwoń

Napisz

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Anna Bartoszewicz-Pajka - właściciel firmy PERSONAL TALENT Anna Bartoszewicz-Pajka z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Królowej Jadwigi 137D/lok.3 (zwany dalej "My", "Personal Talent" lub "Firma"), będący także właścicielem strony internetowej www.personaltalent.pl.

 

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych: 

 

Anna Bartoszewicz-Pajka

E-mail: kontakt@personaltalent.pl

 

Adres pocztowy:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

Źródła pozyskanych danych

 

Wszystkie dane pozyskaliśmy od Ciebie, kiedy podawałeś je w formularzach kontaktowych, lub drogą mailową w momencie podpisywania umowy. Pozyskane dane są niezbędne w celu wykonania usługi, a następnie w celu jej rozliczenia (wystawienie Faktury VAT).

 

 

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Dane Osobowe?

 

Aby nawiązać kontakt, przesłać ofertę lub podpisać umowę niezbędne jest pozyskanie danych (firmowych lub osobowych). Oprócz wykorzystania ich do kontaktu, przesyłania wiadomości i stworzenia dokumentów (umów, zamówień itp.) są one także przetwarzane do celów podatkowych i rachunkowych.

 

 

Czy podawanie danych jest obowiązkowe?

 

W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest niezbędne. Wspomniane przypadki to kontakt z nami, podpisanie umowy lub zamówienia oraz stworzenie dokumentów płatniczych (Faktura VAT). 

 

W przypadku kontaktu wymagamy podania danych:

- adres e-mail

- numer telefonu

 

W przypadku podpisywania umowy lub zamówienia wymagamy podania danych:

- nazwa firmy

- adres prowadzenia działalności

- numer NIP

- numer REGON

- imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

- adres e-mail

- numer telefonu.

 

W przypadku, gdy będą wymagać od nas tego przepisy prawa (ze względów podatkowych lub rachunkowych), możemy poprosić o podanie także innych danych.

 

 

Twoje prawa wobec Personal Talent w zakresie przetwarzania danych

 

Zapewniamy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wliczają się w to prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, ograniczonego profilowania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w poniższych przypadkach:
- żądanie sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- żądanie usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do spełnienia warunków umowy, zostaną przetworzone niezgodnie z prawem, lub zostały podane drogą elektroniczną przez osobę niepełnoletnią,
- żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe. 
 
W przypadku zauważenia, że dane są wykorzystywane w sposób niewłaściwy, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

 

Niektóre dane przesłane do naszej firmy są przetwarzane (np. poprzez profilowanie - klientom współpracującym z nami w zakresie wsparcia HR, przesyłamy dodatkową ofertę dot. employer brandingu). Masz prawo do sprzeciwiania się wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie zawartych umów i zleceń, lecz sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

 

Komu udostępniamy dane?

 

Twoje dane nie są nigdzie udostępniane w celach marketingowych. Wykorzystywane są jedynie w celach rachunkowych i podatkowych, oraz w celu kontaktu firmy Personal Talent z Państwa firmą. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną dane korespondencyjne mogą zostać przekazane do firmy transportowej (Poczta Polska lub Firmy Kurierskie). Ze względu na brak możliwości zakupu usługi bezpośrednio przez stronę www.personaltalent.pl nie występuje potrzeba przekazywania danych do firm trzecich (np. pośredniczących w transakcjach finansowych).

 

 

Jak długo przechowujemy dane?

 

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem usług,

- wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

 

Podstawowe dane kontaktowe (telefon, e-mail) przechowujemy do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie danych. Dane kontaktowe przechowywane są głównie w celach komunikacyjnych - aby za każdym razem nie musieli Państwo na nowo się przedstawiać.

 

 

Czy dane są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie przekazujemy żadnych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Profilowanie Danych

 

Niektóre dane przekazane do nas w formularzach mogą zostać wykorzystane w procesie profilowania, lecz jest to profilowanie ręczne (nie przeprowadzane w sposób automatyczny). Oznacza to, że jeśli prześlesz do nas zapytanie o ofertę na np. wsparcie HR, zostaniesz przypisany do grupy firm zainteresowanych tą usługą. Dane przekazywane do Personal Talent nigdy nie są profilowane w sposób automatyczny - np. poprzez zapisywanie historii odwiedzanych stron.

Zadzwoń

Napisz

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Polityka prywatności

Sprawdź również:

Oferta

Kim jestem

Cennik

Referencje